• Body Language Certified Trainer

  NEDERLANDSE TAAL NA DE ENGELSE VERSIE

  Become an Expert and Enjoy The Life You Always Dreamed Of !!

  What are the 3 most important obstacles you struggle with, keeping you back from success in Sales and Business? People telling you and me they're busy, ..to call you back, ..not interested?
  When people don't have time, why would they respond or pick up the phone in the first place?

  The Pain of getting a NO, ... Being REJECTED, ... not meeting your TARGETS, believe it or not, been there, done that, UNTIL ... I discovered Body Language.

  Fact:
  90% of all communication doesn't come out of your mouth! - Will Smith -
  Discover, like many others, how Body Language can shift your game in life and the rules of the game in business to the next level in order to reach your goals and amazing results.

  Join Us, Become an Expert and Enjoy The Life You Always Dreamed Of !!

  1 - General Objective:
  To enable trainees to discover and practice Body Language through a certified training, to train companies and/or individuals in the future towards awareness by applying Body Language, yielding amazing results. Improve your professional & personal life and get your business anatomy degree, transform and breakthrough!

  2 – Specific Objectives:
  See what’s never being said, in meetings, sales…
  Raise your self-confidence and negotiate on a higher level
  Understand clearly what is meant by what people say
  Discover a lie vs. the truth
  Pull people towards you instead of pushing them away
  Increase results with 80%
  Discover Body Language during a Profound Certified Training
  Train Companies/Individuals

  DAY 1

  1 – Introduction:
  General introduction
  Participant introduction
  Trainer Introduction

  2 – Discover:
  Quiz – Questions
  Video: What do you see? 1st Analyze.
  Do you speak Body Language? - Exercise

  3 – Our Brain:
  How can we learn Body Language and how does our brain work?
  Synchronicity & manifesting Body Language
  Neuro associative conditioning and focus – Exercise

  4 – Our communication:
  How do we communicate?
  Silent movies
  Recognize the different types of verbal and non-verbal communication – Exercise

  Lunch_____________

  5 – Who am I:
  Discover who you are before discovering anything else
  Are you extroverted, introverted a team player a solo player?
  Where is one looking and why? - Exercise

  6 – Analyzing and questions
  Body Language and asking the right questions
  Body Language and assumptions
  Analyze Body Language – Step by step!
  Does our body lie? – Exercise

  7 – Are Body Language and energy-related?
  Our body chemicals
  Body Language and food   
  Body Language and oxygen
  Body Language and thoughts – Exercise
  End Day 1_____________

  DAY 2

  8 – Watch out for…
  Body Language and age, season and levels
  Get dressed for the Right Body Language
  Countries and languages
  Causes that influence our Body Language – Exercise

  9 – Body Language Basics – Recognizing
  Recognize Body Language – Basic principles
  The pin
  Personal space
  Micro-Expressions – Exercise
  Lunch_____________

  10 – Analyse the body and discover a lie
  Analyse Nr 1 – Exercise
  Analyse Nr 2 – Exercise
  Analyse Nr 3 – Exercise

  11 – Postures and gestures
  Wrap up - Analysing Body Language step by step – Exercise
  Respect each other's personal space – Exercise
  Handshakes and hand gestures
  Discover and recognizing body postures & gestures

  12 – Final
  Final exercises – Exercise
  Final test “Trainer” – Test
  Wrap up and Trainer Certification
  End Day 2_____________

  _______________________________________

  Practical

  Company or Group? Contact us for our special deals: 
  info@renedeceuninck.com or +44.7534.421.454. (also via WhatsApp)

  !! Following the financial reorganization within Xing-Events, the best way to subscribe is via:
  Direct Transfer. As of receipt of payment you will receive a confirmation of payment by email.

  Direct Transfer: 
  BE KBC:  IBAN:  BE46 7370 3185 4136 - BIC: KREDBEBB
  UK HSBC International: IBAN: GB82HBUK40051961887564 - BIC: HBUKGB4B
  UK HSBC National: Sort code: 40-05-19 - Acc: 61887564
  PAYPAL: paypal.me/rdc
  Installment - Payment plan: info@renedeceuninck.com


  Included in the price: 
  Morning:
  Coffee/Tea - Croissant/Pain au chocolat/Puff pastry
  Lunch choice:
  Option # 1 Marinated chicken skewer with southern vegetables and oven potatoes
  Option # 2 Salmon fillet, riesling sauce, broccoli florets, carrots and natural potatoes
  Option # 3 Vegetarian dish


  Join the "Referral Program" and attend for free!
  1) Sign up, sign up 1 friend and get 10% discount
  2) Sign up, sign up 2 friends and get 20% discount
  3) Sign up, Sign up 3 friends and come for free!

  Become an Affiliate and start making money!
  Contact our office: +447534421454 (also on WhatsApp)
  or send us an email info@renedeceuninck.com
    

  NEDERLANDS

  Wat zijn de 3 belangrijkste obstakels waarmee u worstelt, die jou weerhouden van
  succes in Sales en Business? Mensen die jou en mij vertellen dat ze het druk hebben, om
  ze terug te bellen, ... niet geïnteresseerd zijn?
  Als mensen geen tijd hebben, waarom zouden ze dan reageren of de telefoon opnemen?

  De pijn van het krijgen van een NEEN, ... AFGEWEZEN worden, ... je DOELSTELLINGEN
  niet halen, geloof het of niet, allemaal meegemaakt, TOT ... Ikzelf de geheimen van
  lichaamstaal mocht ontdekken.

  Feit:
  90% van alle communicatie komt niet uit je mond! - Will Smith -
  Ontdek, net als vele anderen, hoe lichaamstaal uw spel in het leven en de spelregels in
  het bedrijfsleven naar een hoger niveau kan tillen om uw doelen en verbluffende
  resultaten te bereiken.

  Join us, word een expert en geniet van het leven waar je altijd van hebt gedroomd !!

  1 - Algemene doelstelling:
  Om de deelnemers in staat te stellen lichaamstaal te ontdekken en te oefenen door
  middel van een gecertificeerde training, om bedrijven en/of individuen in de toekomst
  op te leiden tot bewustwording door het toepassen van lichaamstaal, wat verbluffende
  resultaten oplevert. Verbeter uw professionele en persoonlijke leven, behaal jouw
  certificaat, transformeer en creëer een doorbraak!

  2 - Specifieke doelstellingen:
  - Zie wat er nooit wordt gezegd, tijdens vergaderingen, sales en business in het algemeen
  - Vergroot je zelfvertrouwen en onderhandel op een hoger niveau
  - Begrijp duidelijk wat wordt bedoeld met wat mensen zeggen
  - Ontdek een leugen versus de waarheid
  - Trek mensen naar je toe in plaats van ze weg te duwen
  - Verhoog jouw resultaten met minimum 20 à 30%
  - Ontdek lichaamstaal tijdens een diepgaande gecertificeerde training.

  1 – Inleiding:
  Algemene introductie - Introductie van de deelnemer - Introductie van de trainer

  2 – Ontdek:
  Quiz – Vragen - Video: wat zie je? - Spreek jij lichaamstaal?

  3 – Onze hersenen:
  Hoe kunnen we lichaamstaal leren en hoe werken onze hersenen?
  Synchroniciteit en het manifesteren van lichaamstaal
  Neuro-associatieve conditionering en focus

  4 – Onze communicatie:
  Hoe communiceren we? Herken de verschillende soorten verbale en non-verbale communicatie

  5 – Wie ben ik:
  Ontdek wie jij bent voordat je iemand anders analyseert. Ben je extravert, introvert een
  teamspeler een solospeler? Waar kijkt men naar en waarom? 

  6 – Analyseren en vragen
  Lichaamstaal en het stellen van de juiste vragen - Analyseer lichaamstaal - Stap voor
  stap! Liegt ons lichaam?

  7 – Zijn lichaamstaal en energiegerelateerd?
  Onze lichaamschemicaliën – Lichaamstaal en eten – Lichaamstaal en zuurstof
  Lichaamstaal en gedachten

  8 – Pas op voor ...
  Landen en cultuur - Oorzaken die onze lichaamstaal beïnvloeden

  9 – Basisprincipes van lichaamstaal – Herkennen
  Herken en analyseer lichaamstaal – basisprincipes – De pin – Persoonlijke ruimte
  Micro-expressies – Persoonlijke ruimte

  10 - Analyseer het lichaam
  Analyseer nr. 1 – Oefening

  Analyseer nr. 2 – Oefening
  Analyseer nr. 3 – Oefening

  11 - Houdingen en gebaren
  Wrap up - stap voor stap lichaamstaal analyseren – Oefening

  Respecteer elkaars persoonlijke ruimte – Oefening
  Handdrukken en handgebaren
  Ontdek en herken lichaamshoudingen en gebaren

  12 – Einde
  Finale oefeningen
  Eindtest

  Afronding en Certificaat

   

  Praktisch:
  Bedrijf of groep? Neem contact met ons op voor onze speciale aanbiedingen:
  info@renedeceuninck.com of +44.7534.421.454. (ook via WhatsApp)

  N.a.l. van de financiële reorganisatie binnen Xing-Events is inschrijven het best  via een directe betaling, zie de mogelijkheden hieronder. Na ontvangst van betaling ontvangt u per e-mail een betalingsbevestiging.

  Directe betaling:
  België KBC: IBAN: BE46 7370 3185 4136 - BIC: KREDBEBB
  UK HSBC International: IBAN: GB82HBUK40051961887564 - BIC: HBUKGB4B
  UK HSBC National: Sorteercode: 40-05-19 - Acc: 61887564
  PAYPAL: paypal.me/rdc
  Termijn - Betalingsplan: info@renedeceuninck.com

  Bij de prijs inbegrepen:
  Ochtend:
  Koffie / Thee - Croissant / Pain au chocolat / Bladerdeeg
  Lunch keuze:
  Optie # 1 Gemarineerde kipbrochette met zuiderse groenten en ovenaardappelen
  Optie # 2 Zalmfilet, rieslingsaus, broccoliroosjes, wortelen en natuur aardappelen
  Optie # 3 Vegetarisch gerecht

  Doe mee aan het "Referral Program" en kom gratis!
  1) 1 vriend aanmelden : 10% korting
  2) 2 vrienden aanmelden : 20% korting
  3) Meld je aan, meld 3 vrienden aan en kom gratis!

  Word een affiliate en verdien geld!
  Neem contact op met ons kantoor: +447534421454 (ook op WhatsApp)
  of stuur ons een e-mail info@renedeceuninck.com

 • Order tickets

  The event is over. It is not possible to purchase tickets anymore.This event used XING Events for online ticketing. Start to organise your own events in an effective and professional way.
  Test it now

  * incl. legal VAT

Short event description

Enable trainees to discover and practice Body Language through a certified training, to train companies and/or individuals in the future towards awareness by applying Body Language

Share

Or share this link:
Official #hashtag for this event
#BodyLanguage

Export

Information

 • Directions

  Event venue address

  Kasteel Walburg Walburgstraat 35 9100 Sint-Niklaas Belgium
 • More events

powered by XING Events

Event organiser: DR Communications
More participants thanks to online event management solutions from XING Events.

Imprint